Compartimente funcționale și activități auxiliare

Compartimente funcționale:

  • Birou resurse umane, organizare, normare, salarizare, contencios
  • Birou financiar – contabilitate
  • Serviciu administrativ, aprovizionare, investiții, reparații
  • Birou informatică, registratură, statistică, aparatură medicală

Activități auxiliare:

  • Bloc alimentar
  • Pază