Asigurări contracte

 

Spitalul Municipal Orșova are contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Mehedinți pentru decontarea serviciilor medicale pentru spitalizare continuă, spitalizare de zi, spitalizare cronici, ambulatoriu de specialitate și recuperare medicală:

 • Contract 363/26.04.2018 și acte adiționale an 2018 de furnizare de servicii medicale spitalicești.
 • Contract 9 CL/23.04.2018 și acte adiționale an 2018 de furnizare de servicii medicale în asistență medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitățile clinice.
 • Contract 46/26.04.2018 și acte adiționale an 2018 de furnizare de servicii medicale de specialitate de reabilitare medicală.

Documentele necesare pentru pacientul care dorește să aleagă spitalul nostru pentru consultații și tratament sunt următoarele:

 1. Carte de identitate
 2. Cardul național de asigurări sociale de sănătate sau adeverință de asigurat cu valabilitate 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul național din motive religioase sau de conștiință, sau adeverință înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card național duplicat
 3. Bilet de trimitere:
  • de la medicul de familie
  • sau de la medicul specialist din Ambulatoriu de Specialitate al Spitalului Municipal Orșova sau de la alte ambulatorii
  • Excepții: internarea de urgență
 4. Adeverință de salariat eliberată de unitatea unde lucrează, cu specificarea casei de asigurări la care se virează asigurarea de sănătate și zilele de concediu medical acordate în ultimile 12 luni
 5. Cupon de Pensie (copie) pentru pensionari
 6. Coplată – pentru anumite servicii

Externarea pacienților

Pacientul are dreptul să solicite și să primească, la externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului și îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.
Se eliberează de către medicul curant scrisoare medicală / bilet de externare, care conține evaluarea stării de sănătate a pacientului la momentul externării și indicațiile de tratament și supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (determinată conform diagnosticului):

 • recomandări privind regimul igieno-dietetic de urmat;
 • recomandări privind un stil de viață sănătos;
 • rețetă compensată / gratuită dacă persoana este asigurată;
 • concediu medical (la cerere);
 • alte documente medicale la solicitarea pacientului.